logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Kaliska
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Załatwianie spraw obywatelskich
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Deklaracja dostępności
minus Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
 BIULETYN
minus O biuletynie
minus Dostęp do informacji
 WŁADZA LOKALNA
plus Rada Gminy
plus Wójt Gminy
 OPRACOWANIA
plus Strategia Rozwoju Gminy Kaliska
minus Plan Rozwoju Lokalnego
minus Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
plus Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska
minus Program usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska
minus Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
minus Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na lata 2015 - 2023
minus Analiza stanu gospodarki odpadami
minus Raport o stanie gminy
minus ANALIZA ZAGROŻEŃ, W TYM IDENTYFIKACJA MIEJSC, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB WYKORZYSTUJĄCYCH OBSZAR WODNY DO PŁYWANIA, KĄPANIA SIĘ, UPRAWIANIA SPORTU LUB REKREACJI W GMINIE
 PRAWO LOKALNE
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE- STATUTY SOŁECTW
minus Statut gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
plus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2014
plus Podatki i opłaty lokalne w 2015
plus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.
plus Podatki i opłaty lokalne w 2018
plus Podatki i opłaty lokalne w 2019
plus Podatki i opłaty lokalne w 2020
minus Statuty i uchwały sołectw
minus Konsultacje Społeczne Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020
minus Umorzenia, rozłożenia na raty, pomoc publiczna
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kaliska na okres 3 lat
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
 WYBORY
minus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory uzupełniające 2015
minus Wybory na Sołtysów 2015
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające 2019
minus Wybory sołtysów 2019
minus Wybory do Europarlamentu2019
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenta 2020
minus Wybory Prezydenta 2020 (28.06.2020)
 Referenda
minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
 INNE
plus Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
minus Wniosek o przyznanie prawa pomocy
minus Spis Rolny 2020
plus Ogłoszenia
minus Oferty pracy
plus Ochrona środowiska
minus Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
minus Mienie gminne
minus Młodzieżowa Rada Gminy
minus Jednostki organizacyjne
minus Związki członkowskie i stowarzyszenia
plus Zamówienia Publiczne, przetargi
minus Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023
minus Informacje nieudostępnione
minus Współpraca z zagranicą
plus Sprzedaż Mienia Komunalnego
minus Konsultacje społeczne w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług realizowanych przez UG Kaliska
minus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


GMINA KALISKA

 

Siedziba Urzędu Gminy: ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

woj. pomorskie, pow. starogardzki

Telefon: (58) 58-89-201  Fax: (58) 58-89-206

strona www: www.kaliska.pl       e-mail: sekretariat@kaliska.pl

NIP: 592-20-52-829,  REGON: 191675698

Godziny pracy Urzędu Gminy w Kaliskach

-poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:30 - 15:30

- środa w godzinach 07:30 - 17:00

-piatek w godzinach 7:30 - 14:00

 

Wójt Gminy Kaliska - Sławomir Janicki

Skarbnik Gminy Kaliska - Katarzyna Liczywek

Sekretarz Gminy Kaliska - Bożena Jeleniewska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska - Zbigniew Szarafin

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kaliska - Grzegorz Pawłowski

 

Przyjmowanie interesantów

 

Wójt Gminy Kaliska - przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 8:00 do 16:00

Skargi i wnioski przyjmuje oraz koordynuje ich rozpatrywanie Sekretarz Gminy, Z-ca Wójta oraz Referat Obsługi Mieszkańców w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30, w środy w godzinach od 7:30 do 17:00 oraz w piątki od 07:30 do 14:00

Pracownicy Urzędu Gminy Kaliska - przyjmują interesantów:

- poniedziałek, wtorek, w godzinach od 7:30 do 15:30

- środa w godzinach 07:30 - 17:00

- piątek w godzinach 07:30 - 14:00

- czwartek wyznacza się dniem pracy wewnętrznej bez obsługi interesantów (jedynie w wyjątkowych sytuacjach), z wyłączeniem sekretariatu.

 

Informacja o dyżurach

 

    Przewodniczący Rady Gminy Kaliska - Zbigniew Szarafin
 

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska pełnione są
w Biurze Obsługi Rady Gminy Kaliska (pokój nr 26)
w każdy wtorek w godzinach od 14:00 do 16:00

 

Przewodniczący Rady Gminy - przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 14:00 do 16:00

Skargi i wnioski leżące we właściwościach Rady Gminy przyjmuje pracownik Urzędu Gminy Kaliska na stanowisku ds. obsługi Organów Gminy, Referat Obsługi Mieszkańców w:

- poniedziałek, wtorek, w godzinach od 7:30 do 15:30

- środa w godzinach 07:30 - 17:00

- piątek w godzinach 07:30 - 14:00

- czwartek wyznacza się dniem pracy wewnętrznej bez obsługi interesantów (jedynie w wyjątkowych sytuacjach), z wyłączeniem sekretariatu.

Informacja

 

Zgodnie z art.26 ust.1 i art. 29b Ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1523) Urząd Gminy Kaliska zapewnia
 nieodpłatny, powszechny wgląd do zbiorów:

Ø  Dziennika Ustaw

Ø  Monitora Polskiego

Ø  Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

Ø  Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,

 

z których korzystać można w poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 07:30 do 15:30, w środę w godz. 07:30 do 17:00 oraz w piatek w godz. 07:30 do 14:00 – informacja w sekretariacie.

 

Zgodnie z ustawą każda zainteresowana osoba ma prawo wglądu oraz pobierania
aktów normatywnych w formie elektronicznej w godzinach pracy Urzędu Gminy Kaliska
w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

 

Administrator systemu BIP - Sławomir Janicki

tel. (58) 58 89 201

Wprowadzanie treści z zakresu zamówień publicznych i przetargów - Patryk Wajer
tel. (58) 58 89 201 wew. 537

Wprowadzanie treści z zakresu obsługi Organów Gminy - Marta Drzewicka                                                
tel. (58) 58 89 201 wew. 539

Wprowadzanie treści - Sergiusz Kuchta                                                 
tel. (58) 58 89 201 wew. 541

corner   corner